Kategorije A i B

1. nagrada: 95,00-100,00 bodova
2. nagrada: 90,00-94,99 bodova
3. nagrada: 85,00-89,99 bodova

Kategorija C

I. etapa je izlučna. Ocjenjivački sud glasovanjem DA ili NE formira rang-listu s najviše šest kandidata za II. etapu.
II. etapa - Ocjenjivački sud formira rang-listu s najviše tri kandidata za tri nagrade. Prva nagrada ne može se dijeliti ex aequo.

1. nagrada: 95,00-100,00 bodova
2. nagrada: 90,00-94,99 bodova
3. nagrada: 85,00-89,99 bodova

Pobjednik kategorije (1. nagrada s najviše osvojenih bodova) dobiva i novčanu nagradu u brutto iznosu od:

Kategorija A: 300 EUR
Kategorija B: 600 EUR
Kategorija C: 1000 EUR

Posebne nagrade:
Nagrada EPTA-e - nastup na koncertu laureata EPTA-e
Nagrada 'Ira Švarc'za najbolju izvedbu skladbe J. S. Bacha
Nagrada Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu zadanih skladbi u A, B i C kategoriji