OCJENJIVAČKI SUD

Ida Gamulin, Hrvatska
Hinko Haas, Slovenija
Constantin Ionescu-Vovu, Rumunjska
Radomir Melmuka, Češka Republika
Natalia Troull, Rusija

POBJEDNICI U KATEGORIJI

A-kategorija
I. nagrada ANH PHAM HOANG, Vijetnam
B-kategorija
I. nagrada KRISTIJAN KEIL, Hrvatska
C-kategorija
I. nagrada nije dodijeljena